Τι είναι το FSC (Αειφορική Δασική Διαχείριση):

fscTo Forest Stewardship Council (FSC®) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 για να προωθήσει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών μέσα από τη βιώσιμη δασοκομία.Η πιστοποίηση FSC® παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από το δάσος (όπως ξυλεία, χαρτί) επιτρέποντας στους μεν καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που προστατεύουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη αξία και στις δε επιχειρήσεις να προσδίδουν αξία στα προϊόντα τους

Για την πιστοποίηση με βάση τις απαιτήσεις του FSC® o διεθνής οργανισμός Forest Stewardship Council (FSC® ) έχει αναπτύξει τα πρότυπα FSC® Forest Management certification και FSC® Chain of Custody. Το FSC® Forest Management Certification αφορά την πιστοποίηση του δάσους εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο. Το πρότυπο FSC® Chain of Custody περιγράφει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων σε μία εταιρεία. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πρώτων υλών, μέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες και μετέπειτα διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών.

Η εταιρία μας, Αθανασούλας ΑΒΕΕ έχει πιστοποίηση FSC®  Chain of Custody

*The FSC® logo and the ‘Forests For All Forever’ marks shall include the trademark symbol ® in the upper right corner. . The symbol ® shall also be added to ‘FSC’ and ‘Forest Stewardship Council’ at the first or most prominent use in any text; one use per material is sufficient (e.g. website or brochure)